Facebook

 

  

designed by helptohelp.gr

Η Φιλοσοφία μας

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

 

Ο χορός είναι ένας από τους αρχαιότερους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων του ανθρώπου. Είναι η συνισταμένη όλων των ανθρωπίνων δυνάμεων που διαρκώς διεγείρονται από τη μελωδία και το ρυθμό, δημιουργώντας ψυχική εφορία και αγαλλίαση στο χορευτή.

Οι παραδοσιακοί χοροί έχουν ξεχωριστή σημασία για το λαό μας. Οι χοροί αυτοί δεν επινοήθηκαν από κάποιον ειδικό. Τους έπλασαν απλοί άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, που χόρευαν και τραγουδούσαν για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Οι χοροί και τα τραγούδια μας κουβαλούν τα ήθη, τα έθιμα και τις πανανθρώπινες αξίες των Ελλήνων ανά τους αιώνες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν για τους Έλληνες σημαντική ευκαιρία για έκφραση και επικοινωνία. Σηματοδοτούν τις επίσημες κοινωνικές και οικογενειακές στιγμές, ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη και επιτρέπουν να εκφραστεί το ομαδικό συναίσθημα. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας, καθώς προτρέπουν το άτομο να λειτουργεί σε κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα προσδίδουν ελευθερία μέσω του αυτοσχεδιασμού, επομένως στην εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου.

Κάθε αλλαγή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της κοινότητας αποτυπώνεται στην χορευτική διαδικασία, για αυτό και ο χορός δεν μένει αναλλοίωτος,  αλλά συνεχώς αναδιαμορφώνεται μέσα στο χώρο και τον χρόνο.

Οι τοπικές κοινωνίες με τη διαδικασία της απόρριψης ή της ενσωμάτωσης, ανάλογα με τον βαθμό της δεκτικότητάς τους σε νέα στοιχεία, αφομοίωναν τα νέα μουσικά και χορευτικά εκφραστικά στοιχεία και τα μεταβίβαζαν στις επόμενες γενιές ή τα απέρριπταν. Οι γεωγραφικά πιο απομονωμένες περιοχές διατήρησαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μέχρι σήμερα, κάποιες από τις ιδιαιτερότητές τους, σε αντίθεση με περιοχές που είχαν μεγαλύτερη πληθυσμιακή κινητικότητα, οικονομική άνεση και ευκολότερη επικοινωνία με τις πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και τις νέες μουσικοχορευτικές εκφράσεις και ως εκ τούτου αστικοποιήθηκαν γρηγορότερα.

 

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

 

Στη σημερινή εποχή και στο αστικοποιημένο περιβάλλον που ζούμε, η διαδικασία και ο τρόπος εκμάθησης των παραδοσιακών μας χορών έχουν αλλάξει. Το χοροστάσι μεταφέρθηκε από την πλατεία του χωριού στις χορευτικές αίθουσες συλλόγων και πολιτιστικών φορέων. Ο παππούς και ο πατέρας έδωσαν τη σκυτάλη στο χοροδιδάσκαλο, ο οποίος καλείται να παίξει αυτό το σημαντικό ρόλο. Οι παραδοσιακοί χοροί έχουν πάρει πια πανελλήνια διάσταση, καθώς ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, η αστυφιλία και η μετανάστευση ανέμειξαν ήθη και έθιμα και τους προσέδωσαν μια νέα ύπαρξη.

 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

 

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Πατρών προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες απαιτήσεις ανομοιογενών τμημάτων που απαρτίζονται από άτομα με διαφορετική καταγωγή και βιώματα έχει ως πρωταρχικό στόχο το κάθε μέλος του Ομίλου που εισέρχεται στους κόλπους του χορευτικού τμήματος να έρθει σε επαφή με τις αξίες της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης.

 Έπειτα, να γίνει ενεργό μέλος του Ομίλου έχοντας ως προτεραιότητά του να προσφέρει και όχι μόνο να πάρει. Να θέσει δηλαδή τον εαυτό του στην διάθεση της ομάδας. Ακολουθώντας μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία υπό την καθοδήγηση του δασκάλου να φτάσει στην κοινωνικοποίηση, πάντα μέσα στα πλαίσια των κανόνων και της αισθητικής που ορίζει η πολιτιστική μας παράδοση.

Παράλληλος στόχος είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία Χορευτικών Ομάδων Παραστάσεων (Χ.Ο.Π.). Οι Χ.Ο.Π. είναι εξειδικευμένες ομάδες χορευτών, που σκοπός τους είναι να συμμετέχουν σε χορευτικές εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας την μουσικοχορευτική μας παράδοση πάνω σε μια σκηνή συγκροτημένα και πειθαρχημένα με σεβασμό στο ύφος κάθε χορού χωρίς να αλλοιώνεται η αυθεντικότητά του.

Ο διαχωρισμός των χορευτικών τμημάτων του Ομίλου μας είναι συγκεκριμένος. Βασίζεται στη φιλοσοφία μας και αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του Ομίλου και στην εξυπηρέτηση των στόχων μας.

 


Ο Υπεύθυνος του Χορευτικού Τμήματος του

Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου Πατρών

 

Διογένης Οικονόμου

 
Previous buttonNext button
images background